تعلیق اکانت توییترم

متاسفانه چند روز پیش اکانتم تعلیق شد و با آنکه چندین مرتبه در ارتباط با این موضوع به توییتر پیام … ادامه خواندن تعلیق اکانت توییترمادامه مطلب