جنگ و خونریزی چرا آمد پدید چون حسد ورزیده شد خیلی شدید
چون بشر قانع نبود بر مال خویش چون که می خواست داشته باشد بیش بیش
چون که می خواست که بگوید بر تر است از همه افراد دیگر سر تر است
چون که می خواست حرف زد گردد تمام مدح گویند ، نقدی نیاید در کلام 
چون که با جنگ کشوری را می گشود کسب می کرد هم غنایم هم درود

علی پارساپورمشاهده نوشته ها

Avatar for علی پارساپور

من به موضوعاتی چون سیاست، مشکلات اجتماعی، و فناوری علاقه دارم از به رنگ سبز برای انتشار مطالب مورد نظرم استفاده می کنم همچنین سایت عدل پیما را برای کسب درآمد از طریق مشاوره ی آنلاین حقوقی ایجاد کرده ام

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!