خدایی قطعا دارد جهان که پیشش غلامند حتی شهان
خدایی که سازنده ی آدم است از این خلقتش هر چه گویی کم است
خدایی که به انسان عطا کرد شعور که ز ظلمت ، توحش ، گردد به دور
خدایی که نیکو بشر را سرود نباید بگوییم بهش ما درود ؟
نباید بجوییم چرا آفرید؟ دلیلش چه بود آدمی شد پدید
دلیلش چه هست زندگی ، بعد، مرگ چه با پول چه بی پول ، تو قبر های تنگ
دلیلش چیه باشه محدود زمان؟ نمانیم همیشه ما ها جوان
اگر موارد بالا را مورد بررسی قرار دهم به این نتیجه می رسم که خدایی هست که انسان را آفریده تا بر روی زمین زیست کند این خدا برای انسان مرگ در نظر گرفته که باید جایی باشد که انسان پاداش کار های نیکو و کیفر افعال زشت خود را ببیند و همچنین برای انسان عقل در نظر گرفته که با تعقل به خدا برنامه ی او برای بشر را درک کند
وجود راهنماهایی هم توجیه پذیر است که هر دینی می گوید پیامبر من مسیر هدایت و اینکه کدام کار نیکو است کدام زشت را به شما نشان خواهد داد

علی پارساپورمشاهده نوشته ها

Avatar for علی پارساپور

من به موضوعاتی چون سیاست، مشکلات اجتماعی، و فناوری علاقه دارم از به رنگ سبز برای انتشار مطالب مورد نظرم استفاده می کنم همچنین سایت عدل پیما را برای کسب درآمد از طریق مشاوره ی آنلاین حقوقی ایجاد کرده ام

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!