دستورالعمل رفتاری(قانون اساسی)
به نام دوست(به نام او)
بنده به عنوان شهروند ایران در مرحله ی اول تابع قوانین جاری بوده و این قانون اساسی شخصی را در همان راستا می دانم
پدر و مادرم مسلمان بوده(نطفه از مسلمان) و من نیز مسلمان زاده شده ام(جبر مکتبی) و از دستورات اخلاقی و شرعی این دین پیروی می کنم
بنا به دستورات عقلی بزرگان به تفکرات دیگر احترام می گذارم

@مطالعه
این مورد بهتر است به صورت روزانه و مستمر صورت پذیرد(باید مستمر باشد)
@سلامت
۸لیوان آب در روز
مسواک بعد غذا
استراحت به چشم در هنگام کار با گوشی «انجام مطالعه با لپتاب و استفاده از صفحه خوان »

فعالیت اینترنتی
##فعالیت در سایت به رنگ سبز
مشروط به هدف دار بودن فعالیت
@@وب گردی ممنوع
به هیچ عنوان وب گردی بی هدف انجام نخواهد شد
مطالعه ی مطالب کانال تلگرام اختبار و وکلا پرس به صورت روزانه انجام شود خوب است
@@
گرایش فکری بنده اصلاح طلبی است
و به دموکراسی احترام می گذارم
و مبارزه ی بدون خشونت را پسندیده تر می دانم

@@باید مطالعه کنم
مهم ترین منبع من برای مطالعه باید متن قوانین و فایل های صوتی مرتبط با حقوق باشد
مطالعه ی کتبی
مثل قرآن،عهدین،کتاب چرا ملت ها شکست می خورند و کتب شعری شاعران در اولویت های بعدی مطالعه ی من خواهند بود
@@

@تقیه و عدم بیان حرف واضح سیاسی و حرکت نرم تر و در قالب شعر و…
@باید طوری زندگی کنم من انگار آخرین ماه های عمرم است و با خستگی ناپذیری و در حد توان تلاش کنم

این متن قانون اساسی زندگی من است که باید به آن عمل کنم
اولویت ها
وکالت
شعر و شاعری
نباید سهل انگار باشم و مانند آزمون کارشناسی ارشد که تا به حال در آن موفق نشدم ، بی برنامه باشم
@@
طوری رفتار کن که همانند رفتار با اشخاص غریبه که با ادب و حالت مراعات است
در خانه هم همین باشد
و بی احترامی و عدم رفتار مودبانه در خانه نباید دیگر داشته باشی
@@مسواک و ورزش را انجام ندادی که باید به طور مستمر انجام گیرند
بار درخت علم ندانم مگر عمل
با علم اگر عمل نکنی شاخ بی‌بری

تبصره ها
@@
تو اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی

این تبصره از قانون باعناوین از خودت شروع کن و به من چه نیز شناخته خواهد شد
با دیگران در عمل شیرینی یادگیری را به فهمان
از عقاید مخالف با لبخندی بگذر

این متن در تاریخ 27 آذر سال 1400 خورشیدی
اصلاح گردید