عکسی از یکی از غذاهایی که مادرم درست کرده و تذکری به سایت آمار زنده اینترنت و میزان مطالعه در این چند روز

علی پارساپور

من به مسایلی چون سیاست،مشکلات اجتماعی،و فناوری علاقه دارم از به رنگ سبز برای انتشار مطالب مورد نظرم استفاده می کنم و بالاچه ی به رنگ سبز در بالاترین و توییترم دو مکان اصلی دیگر برای انتشار تفکراتم می باشند

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

 1. علی پارساپور گفت:

  از
  ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
  ۲۱۳۰
  ۵۹۱

  ۲۱۴۹
  منفی ۱
  ۶۰۰
  -**
  ۸٫۱۲
  ۶۰۱

  ۹٫۱۶
  ۶۲۴
  ***
  ۱۹۵۳
  در اتاق باز بود
  کمی صدای
  دختر امپراطور می آمد
  الانم بستم
  مقداری مییاد
  که توجهی ندارم
  باید بشینم
  بشت سر هم بدرسم

  ۱۹۵۵
  ****
  ۲۰٫۰۱
  ۶۲۴
  ۲۰۵۷
  ۶۴۴
  *****

  ۱۳ مرداد ۱۳۹۸.۸ صبح
  ۶۴۵
  ۸٫۴۶
  ۶۶۱

  ***–
  ۱۰
  ۶۶۲
  ۱۰۳۸
  ۶۷۰
  یک ارباب رجوع آمد
  منفی۱۰

  -*****
  ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
  ۷٫۳۷
  ۶۷۱
  ۸٫۲۶
  ۶۸۷

  ۹٫۲۱
  ۶۸۸
  ۱۰٫۱۹
  ۷۰۹
  منفی۵
  -****
  حدود۱۱
  دما ۳۴ درجه
  کولر روشن شد
  *****
  ۱۸٫۰۷
  ۷۱۰
  ۱۹۱۲
  ۷۲۸
  منفی۵کلی
  ۳احتیاطی
  ****
  فصل پنجم تعژیرات

  ,
  ۹٫۲۷

  ۴۹۸
  یک بار یکسره گوش میدم
  ۹٫۳۷
  ۵۲۱
  **
  برم ناخن بگیرم
  /******/
  ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
  ۹٫۵۰
  ش
  ۵۲۱
  ۱۰۵۰
  ۵۷۶
  کولر صدا میده زیاد
  وقتی گاهی وبگردی می کنم ماده ها را با چشمم هم می توانم بخوانم
  —-
  ۱۴۲۴
  ۵۷۶

  ۱۵۱۴
  ۶۰۳
  —**
  ۱۹۴۹
  ۶۰۴
  ۶۳۹
  ۲۰۳۹

  —******
  ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
  ۹٫۲۶
  ۶۴۰
  ۱۰۱۵
  ۶۶۷

  -**۱۳۵۲
  خواهرم ف مدتی۷۹ وکالت را پرسید ۴۱ درصد
  ی
  با صفحه خوان ۱ تا۷ پاسخنامه را گوش دادم
  ****
  ۱۶۱۶۶۶۸

  ۱۷۲۸حدودا
  ۷۰۶
  *****
  ۱۷ مرداد
  ۶٫۵۳
  ۷۰۷
  ۷٫۱۹
  ۷۲۴
  *******

  ۲۳۵۴
  گرگانیم
  هوا خنک
  تو مسیر مه بود و سرد
  می خواستم بروم
  ولی آمدم
  بهتر شد
  گاهی زود عصبانی می شوم که خوب نیست
  —-**
  ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
  هوا را دیروز چک نکرده بودیم
  خوب و خنک خوبه
  دیشب عمه ک و زن عمو ع
  قرمه سبزی درست کرده بودند
  عمو ع و خانواده هم بودند
  قبل ظهر رفتیم
  جمعه بازار طرف جایی به نام سعد آباد
  قبلا نزدیکای
  خانه های مامان بزرگام
  چهارشنبه بازار و جمعه بازار برگزار می شد
  ،۴مرغ خریدیم و یک خروس
  و یک بوقلمون
  البته بوقلمون برای یکی
  ۲ مرغ برای یکی دیگه
  ۲ مرغ و خروس برای یکی دیگه
  صدا و رفنار گربه ع ح ام هم جالب بود
  ****–
  نوشته بالا حدود
  ۱۶
  —–*
  ۱۶۲۸
  ۷۲۵
  ۱۶,۲۹ GH mojazat end
  ۱۶۳۳
  A d k
  الان
  ۱۶۵۹
  تا۱۴
  اما از۱۲ باز شروع می کنم
  .******
  ۱۸۲۷
  از شبکه خبر
  برنامه ای در مورد
  کودتای نوژه نگاه نشنیدم
  منزل
  مادربزرگ مادری
  **صحبت های آقایان
  روحانی، خلخالی، چمران ، هاشمی رفسنجانی
  جالب بود
  پدرم گفت
  آن زمان در فیلم صحن فرد کراواتی هم بود
  نام افراد منبع دد
  **/*
  ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
  ۳ 🐓 خروس
  ۲ مرغ
  بوده که قبلا گفتم
  ۴مرغ و یک خروس
  **/*/
  ۱۶۵۲
  ۱۳٫۴۵
  ۱۶۰۴
  منفی۱۰ کلی
  —-
  برایم استفاده از زبان اشاره در شبکه خبر ،ساعت۲۱ جالب است
  ——-
  ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
  از ماده ۴۶ آدک
  ۱۵۲۶
  ۱۶
  خورده ای
  ۶۳
  */**
  ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
  ۸٫۱۷
  ۶۴
  ۹٫۴۴
  ۸۵
  منفی۱۰
  **-۱۱۲۰
  ۸۶
  ۱۲۲۱
  ۱۰۹

  قضاوت۹۵
  آدک زدم حدود ۴۱
  منفی اگر نداشتم حدود۵۲
  ۲۵ سوال
  /*
  آدم
  ۲۰ سوال
  ۱۶درصد
  اگر منفی نمی زدم۳۰ درصد بود
  منشی خواهرم
  *****