لیست دامنه های من

دامنه اصلی
berangesabz.ir/

@@
با کلیک روی 5 دامنه زیر به رنگ سبز باز می شود

webusers.ir/

iranfacts.ir/

adamnews.ir/

ebrataztarikh.ir/

vakilparsapour.ir/

@@
به وبلاگی حقوقی وصل هستند

adlpeyma.ir/

dadpeyma.ir/

@@

وبلاگ
aliparsapour.ir/

ap0098.ir/

aparsapour.ir/

@@
وبلاگی با نام بایگانی اینترنت
برای معرفی پروژه های آرشیو اینترنت
internetarchive.ir/

@@###
دامنه های سابق من
@
یه وکیل که آن زمان حدود چهل هزار تومان خریده بودمش

web.archive.org/web/20150925152337/http://yevakil.com/
@

vakiltu ir

@
web.archive.org/web/20140804120128/http://sunniway.ir/

@@

این را خریدم ولی از نیک ایمیل آمد

radioazadi ir

ثبت این نام تنها برای ارگان، نهاد، و یا سازمانی به همین نام مورد تایید خواهد بود.

زمان خرید ثبتش آزاد بود

@@@@@