@@لینک اول
شناسه خبر: 16044 منتشر شده در مورخ: 1397/11/7 ساعت: 08:53 گروه: اجتماعی
دسترس پذیری رکن اصلی توانمند سازی معلولان

http://iransepid.ir/News/16044.html?catid=4&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86

@@لینک دوم
به مناسبت روز جهانی معلولان؛
محدودیت مانع پیشرفت نیست/ فرصت برابر، توقع معلولان از زندگی
https://www.yjc.ir/fa/news/6749412/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

@@لینک سوم
۳۰ تیر ۱۳۹۷ – ۰۷:۴۴
رئیس سازمان بهزیستی مطرح کرد؛
مشکل معلولان برای دریافت خدمات توانبخشی/آمار معلولیت ها در کشور
https://www.mehrnews.com/news/4352195/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

@@لینک چهارم

نحوی نژاد:
عدالت اسلامی،تنها پناه معلولان است
https://www.mehrnews.com/news/4524172/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

@@لینک پنجم

فعالیت ۹۵۰ مرکز حمایت از معلولان در کشور
http://iqna.ir/fa/news/3787949/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-950-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

@@
@لینک ششم
تامین هزینه‌های درمانی اوتیسم و ام‌اس از بودجه ۹۸حذف شدزمان مطالعه: ۱ دقیقه

میدان | ۷ بهمن ۱۳۹۷

تامین هزینه‌های درمانی اوتیسم و ام‌اس از بودجه ۹۸حذف شد

@@
@ لینک هفتم
شناسه خبر: 16216 منتشر شده در مورخ: 1397/11/17 ساعت: 08:52 گروه: اجتماعی
یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند
یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند
http://www.iransepid.ir/News/16216.html

@@
@لینک هشتم
یک میلیون و 415هزار معلول در کشور / اجرای قانون حمایت از معلولان، نیازمند بودجه – ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
https://www.isna.ir/news/97121909802/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-415%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86

@@
@لینک نهم
چند میلیون معلول در کشور وجود دارد؟
۲۰ اسفند ۱۳۹۷

https://www.khabaronline.ir/news/1239756/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

@@لینک دهم
تاکید بر اهمیت مناسب سازی برای سالمندان و بازنگری در برنامه های این حوزه | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

جمالی نژاد با بیان اینکه اجرای اقدامات مرتبط با مناسب سازی در برخی استان ها نیاز به پیگیری و توجه بیشتر دارد بر بازنگری اقدامات و برنامه های این حوزه تاکید نمود. وی همچنین با اشاره به آمار یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری معلولان در کشور گفت: تعداد معلولان در حال افزایش می باشد که تصادفات و کارگاه های غیر ایمن از دلایل آن است
https://www.farsnews.com/news/13971221001213/%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%86

@@لینک یازدهم
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۵۴
در نقد سخنان اخیر رئیس بهزیستی کشور
درد فقط عیدی نگرفتن 500 هزار مددجو نیست

https://www.mardomsalari.ir/note/104082/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-500-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

@@لینک دوازدهم
افزایش ۲۰درصدی یارانه معلولان در سال جدید/۳۰۰هزار نفر پشت نوبت بهزیستی‌ هستند. ۱۳۹۸/۲/۴

https://www.farsnews.com/news/13980204000264/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA

@@لینک سیزدهم
افزایش ۲۰درصدی یارانه معلولان در سال جدید

http://www.iransepid.ir/News/16926.html
@@

لینک این مطلب در سایت به رنگ سبز

نظرات تایید شده ی من در مورد آمار

@@