نظرات تایید شده ی من در مورد آمار

@@لینک اول شناسه خبر: 16044 منتشر شده در مورخ: 1397/11/7 ساعت: 08:53 گروه: اجتماعی دسترس پذیری رکن اصلی توانمند سازی معلولان iransepid.ir/News/16044.html?catid=4&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86 @@لینک دوم به مناسبت روز جهانی معلولان؛ محدودیت مانع پیشرفت نیست/ فرصت … ادامه خواندن نظرات تایید شده ی من در مورد آمار