همه کاره هیچ کاره است_لزوم قبولی در ارشد

علی پارساپور

من به مسایلی چون سیاست،مشکلات اجتماعی،و فناوری علاقه دارم از به رنگ سبز برای انتشار مطالب مورد نظرم استفاده می کنم و بالاچه ی به رنگ سبز در بالاترین و توییترم دو مکان اصلی دیگر برای انتشار تفکراتم می باشند

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

 1. علی پارساپور گفت:

  مطالعه
  @
  ۲۴
  تا۹:۱۵
  ۱تا۱۰۰آدم
  ۱۴:۳۰
  قسمتی از۱۰۱تا۲۰۰قبل۱۴
  ۲۰۱تا۳۰۰
  #بعد۱۸:۰۲
  ۳۰۱ بیست و خورده ای ماده اول
  @@
  ۳۰۱تا
  کم کاری نباید بکنم

  @@
  ۳۰۱تا آخر آدم

  خلاصه فاضل آدم فایل ۷دوباره ،تامین خواسته و دستور موقت
  @@
  صبح تا ۱۴خورده ای فقط خ فاضل آدم فایل۸ و بی کیفیت ۱تا۱۰۰مدنی
  داشتم دنبال نام دامین و کلمات مناسب برای آن می گشتم،دامین حقوقی
  ۱تا۱۰۰دوباره گوش داده شد
  ۱۰۰۰تا۱۱۰۰
  ۱۱۱تا۲۰۰
  @@
  ۲۷
  ۸و۹آدم خ فاضل
  ۱ خ تجارت فاضل
  من باید فردا
  تجارت خ فاضل را کامل گوش و اصول خ را هم قسمتیش را بخوانم
  تنها وظیفم درسه

  شروع یادگیری مدیریت درس خواندن با لپتاب

  تا۱۵:۳۴
  تجارت فایل ۲ خ
  بیش از۹۰دقیقه بود با موضوع ،شرکت های سهامی مطالعه شد
  کتاب نظم تجارت را باید گوش دهم
  با تبلت و پخش از بلندگو

  ۱۶:۳۳ش خ ت فاضل فایل۳
  با تبلت و هندزفری
  ۱۸:۴۶
  ا
  قطعا همراه با قطع گوش دادن و عقب زدن صوت
  #
  تا هفته ی بعد بهتره سعی کنم به اینترنت وصل نشوم(موردی)

  قسمتی از برنامه جوانشو رادیو جوان را گوش دادم
  اوایل۲۱تا۲۱:۳۹ ۴۰

  گیمرها جالب بود

  @@
  ۲۹
  تا ۸:۳۰خواب بودم البته یک استثنا
  ۱۱:۰۶ شروع درس
  تا
  ۱۳:۱۰
  فقط چند دقیقه خواندم
  #تا۱۴:۲۰فایل۴گوش داده شد
  ۱۴:۴۵ش فایل ۵ خ ت ف
  ۱۸:۱۲
  ۳۶ دقیقه اشگوش داده شد پشت سرهم و با عقب زدن
  #۱۸:۴۹
  دسترسی و استفاده ب به اینترنت برای ساعاتی خاص
  باید باشه ۱۸:۴۹ زمان نوشتن مطلب
  @@

  ۳۰فروردین
  از۸:۲۸
  ادامه خ ت ف
  ۹خورده ای تمام شد

  ۱۰:۱۹ قسمتی از صبح جمعه با شما
  #

  ۱۴:۱۷اصول خ ف ش شد۱۵:۳۴ تمام مباحث خوب بود
  ۲۲:۳۰ ش مطالعه خ اصول ف صوت۲
  تا۳۱:۳۴

  @۳۱
  از ۷خ ا ف صدای۳
  تا ۷:۴۹
  از۱۱:۵۸
  ش خ ف اصول فایل۴
  تا۱۵:۴۷
  فقط ۳۰دقیقه با توقف فراوان

  ۱۶؛۲۲ از۳۴ دقیقه ش دوباره
  تا الان بالای۴۰درصد تبلت شارژ دارد از ۶خورده ای روشن باتری ۱۰۰بود صبح
  تا۱۶:۴۷
  باید بخونم اصول برام جای کار دارد
  ۱۷:۵۰
  شروع خ ف اصول قایل۵
  کمتر از ۶دقیقه
  ۱۸:۰۵
  @@۱اردیبهشت
  ۷؛۱۸ شروع خ ا ف
  تا۸:۲۲ فایل۳۵دقیقه با عقب زدن بیش از یک ساعت طول کشید
  @@۱۲:۴۴
  تا۱۳:۴۲

  مدنی فاضل از فایل۲۱ ش شد
  ۱۵:۲۰
  تا۱۶:۴۸
  مبحث وکالت با یک و یا دو دقیقه غیر درس

  ۱۹:۱۰
  ۲۰:۶
  Stop زیاد
  ادامه از دقیقه ۱۴

  ۲۰:۴۹
  حواله

  نیش دارو را گوش دادم

  @@
  ۲ اردیبهشت
  ۷:۰۹

  ۷:۴۸
  ۲۸دقیقه از ضمان
  @۸:۲۲ادامه
  ۸:۵۱ یک منفی۱۵

  ۱۰؛۰۵
  نزدیک۷۳دقیقه تدریس را گوش دادم
  مبحث ضمان فایل۱۹
  @
  گزارش کمیسیون درباره ی گردشگری و آسیب شناسی مربوط با آن از رادیو فرهنگ گوش داده شد
  درآمد بالایی می تواند کشور داشته باشد
  کمیسیون اصل۹۰
  گزارش ۴۰صفحه ای از مشکلات گردشگری
  کمیسیون فرهنگی یا اصل۹۰ بعدا بررسی شود
  تبدیل سازمان گردشگری به وزارتخانه هم جالب است

  ۱۱:۲۲ عقد رهن

  ۱۲:۲۵
  ۲۶دقیقه از فایل
  ۱۳:۲۰ادامه

  منقی۵
  تا۱۴.۲۲
  ۵۲ دقیقه صوت

  اخبار پیک نیمروزی را گوش دادم
  دیروز بعد از ظهر برنامه آ پ و … را شنیدم

  @۱۵:۱۲
  مدنی فاضل فایل۱۷شرکت
  ۱۵۴۳
  ۱۶دقیقه از فایل
  @@
  ۳اردیبهشت
  ۸:۵۰
  ادامه فایل
  ۱۷
  از دقیقه ۱۵ اشتباهی رهن را گوش می دادم
  ۸:۵۵

  شرکت از اول
  تا حدود ۹:۳۵کمتر از۲۰دقیقه
  ۱۰:۴۲
  ش از دقیقه۱۶
  *۱۶۲۷ش مبحث اجاره
  منفی۳
  ۱۷۴۱
  ۱۸دقیقه از فایل

  @۴اردیبهشت
  از۷.۲۲
  دقیقه۱۷

  ۸.۳۹
  ۴۵دقیقه اول