وجود دکمه اشتراک مطلب در گوگل پلاس در برخی از خبرگزاری ها و لزوم برداشتن آن از روی سایت با توجه به پایان کار این شبکه اجتماعی

با توجه به این که گوگل پلاس به پایان کار رسیده است بنابراین وجود دکمه اشتراک گذاری مطالب در گوگل پلاس که در سایت برخی از خبرگزاری‌ها قرار دارد بی فایده است @@@۳ مطلب … ادامه خواندن وجود دکمه اشتراک مطلب در گوگل پلاس در برخی از خبرگزاری ها و لزوم برداشتن آن از روی سایت با توجه به پایان کار این شبکه اجتماعی