چرا اکثر معلولان خموشند برای حق خود حتی نکوشند

علی پارساپور

من به مسایلی چون سیاست،مشکلات اجتماعی،و فناوری علاقه دارم از به رنگ سبز برای انتشار مطالب مورد نظرم استفاده می کنم و بالاچه ی به رنگ سبز در بالاترین و توییترم دو مکان اصلی دیگر برای انتشار تفکراتم می باشند

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

 1. aliparsapour گفت:

  گفته های دکتر نحوی نژاد در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%ad%d9%88%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81/

  گفته های دکتر یحیی سخنگویی در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%db%8c%d8%ad%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1/

  گفته های دکتر محسنی بندپی در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1/

  گفته های دکتر همایون هاشمی، در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7/

  گفته های دکتر محمد کمالی در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81/
  گفته های دکتر علی ربیعی در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81/
  گفته های دکتر حسن شریعتمداری در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85/

  گفته های دکتر مصطفی سراج در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران
  berangesabz.ir/%da%af%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81/