آمارهایی که در مورد قتل افسران ارتش و میزان کشته ها در زمان او بوده واقعا جالب و وحشتناک است

همچنین پیمان عدم تجاوز که با آلمان بسته بود و هیتلر آن را شکست جالب بود
@@

استالین
کتابی در مورد استالین

لینک معرفی کتاب

کتاب صوتی ژوزف استالین

https://fidibo.com/book/85013-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86

@@

ژوزف استالین

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86&oldid=28230756

علی پارساپورمشاهده نوشته ها

Avatar for علی پارساپور

من به موضوعاتی چون سیاست، مشکلات اجتماعی، و فناوری علاقه دارم از به رنگ سبز برای انتشار مطالب مورد نظرم استفاده می کنم همچنین سایت عدل پیما را برای کسب درآمد از طریق مشاوره ی آنلاین حقوقی ایجاد کرده ام

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!