گفته های دکتر حسن شریعتمداری در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران

وزیر رفاه: شهرداران یک روز با ویلچر به سطح شهر بروند_ ۱۲ آذر ۱۳۹۷

وی ادامه داد: طبق آمار جهانی، یک سوم از یک میلیارد نفر دارای معلولیت، کودک هستند و بقیه به علت بیماری، حوادث، تصادفات و سالمندی معلول شده اند؛ بنابراین معلولیت، سرنوشت احتمالی همه افرادی است که خارج از جامعه معلولان زندگی می کنند. وزیر رفاه با اشاره به درآمد ایرانی ها گفت: بخش قابل توجهی از جامعه مشکلات معیشتی دارند و این مساله فقط مختص معلولان نیست. شریعتمداری به افراد دارای معلولیت قول داد که بدون حضور نماینده آنان در مورد مسائل مربوط به معلولیت تصمیم گیری نشود و افزود: می توان مشاور وزیر در امور معلولان منصوب کرد تا تمام مسائل مربوط به معلولیت علاوه بر بهزیستی از زبان نماینده معلولان نیز شنیده شود. وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس بر اجرای قانون معلولیت گفت: یک سوم منابع بهزیستی باید خرج توانبخشی شود؛ بنابراین بهتر است روشی برای نظارت بر نحوه هزینه کرد این منابع طراحی شود. وزیر رفاه خاطرنشان کرد: 4.8 درصد جمعیت ایران معلولیت سخت دارند که 750 هزار نفر دارای معلولیت سخت تحت پوشش بهزیستی هستند.
www.irna.ir/fa/News/83121040