گفته های دکتر محسنی بندپی در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران

لطفاً کنار هم قرار دهید @@لینک اول ایرنا – 94 درصد خدمات بهزیستی برون سپاری شده است_۱۰ خرداد ۱۳۹۷ رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: نام یک میلیون و 400 هزار معلول در سامانه بهزیستی … ادامه خواندن گفته های دکتر محسنی بندپی در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران