گفته های دکتر مصطفی سراج در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران

ایرنا – بیش از ٨٩٥ هزار معلول مستمری بگیر بهزیستی هستند_۱۳ آبان ۱۳۹۷

مصطفی سراج روز یکشنبه افزود: از سال گذشته تاکنون و با احتساب افراد مجهول الهویه و فاقد سرپرست تعداد ۵۷۰ هزار نفر به مستمری بگیران سازمان بهزیستی کشور اضافه شده است که این پیشرفت چشمگیر قابل تقدیر است. وی از حمایت یک میلیون و ۳۸۰ هزار نفر معلول توسط سازمان بهزیستی کشور خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۱٫۲ درصد دچار اختلالات بینایی، ۳۹ درصد دچار اختلالات جسمی حرکتی، ۲۴٫۴ درصد ذهنی، ۸٫۲ درصد اختلالات روانی، ۱۳٫۲ درصد شنوایی و ۳٫۹ درصد گفتاری هستند. سراج بیشترین تعداد معلولان را مربوط به افراد جسمی حرکتی و پس از آن ذهنی برشمرد و افزود: بر این اساس ۱۵٫۷ درصد افراد دارای معلولیت خفیف، ۱۵ درصد خیلی شدید، ۳۷ درصد شدید و ۲۹ درصد دارای معلولیت متوسط هستند
www.irna.ir/fa/News/83088983