گفته های دکتر مصطفی سراج در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران

ایرنا – بیش از ٨٩۵ هزار معلول مستمری بگیر بهزیستی هستند_۱۳ آبان ۱۳۹۷

مصطفی سراج روز یکشنبه افزود: از سال گذشته تاکنون و با احتساب افراد مجهول الهویه و فاقد سرپرست تعداد 570 هزار نفر به مستمری بگیران سازمان بهزیستی کشور اضافه شده است که این پیشرفت چشمگیر قابل تقدیر است. وی از حمایت یک میلیون و 380 هزار نفر معلول توسط سازمان بهزیستی کشور خبر داد و گفت: از این تعداد 11.2 درصد دچار اختلالات بینایی، 39 درصد دچار اختلالات جسمی حرکتی، 24.4 درصد ذهنی، 8.2 درصد اختلالات روانی، 13.2 درصد شنوایی و 3.9 درصد گفتاری هستند. سراج بیشترین تعداد معلولان را مربوط به افراد جسمی حرکتی و پس از آن ذهنی برشمرد و افزود: بر این اساس 15.7 درصد افراد دارای معلولیت خفیف، 15 درصد خیلی شدید، 37 درصد شدید و 29 درصد دارای معلولیت متوسط هستند
www.irna.ir/fa/News/83088983