گفته های دکتر نحوی نژاد در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران

لطفاً در کنار هم قرار دهید @@لینک اول ایرنا – وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار معلول در کشور/۱۸ هزار نفر دچار قطع نخاع_۸ آذر ۱۳۹۴ www.irna.ir/fa/News/81858474 بهزیستی کشور معلولان کشور را افرادی می … ادامه خواندن گفته های دکتر نحوی نژاد در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران