گفته های دکتر یحیی سخنگویی در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران

لطفاً کنار هم قرار دهید
@@لینک اول
یرنا – 15 درصد افراد جامعه را معلولین تشکیل می دهند_۱۲ مهر ۱۳۹۳
یحیی سخنگویی روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 11 میلیون معلول در سطح کشور شناسایی شده است، افزود: از این تعداد یک و نیم میلیون نفر عقب مانده ذهنی و یک تا یک و نیم میلیون نفر دارای معلولیت از نوع شدید هستند و نیاز به خدمات مستمر دارند. وی اظهار کرد: با توجه به وضعیت موجود انتظار می رود یک میلیون نفر کم شنوا و ناشنوا در کشور وجود داشته باشند

www.irna.ir/fa/News/81337361

@@لینک دوم
آخرین سرشماری از معلولان 20 سال پیش انجام شد_ دو دهه غفلت از معلولان _1393
newspaper.fdn.ir/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=6845
@@لینک سوم
ایرنا – افزایش معلولیت از 10 به 15 درصد در ایران

www.irna.ir/fa/News/81265026/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_10_%D8%A8%D9%87_15_%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

@@لینک چهارم
آخرین سرشماری از معلولان 20 سال پیش انجام شد_ دو دهه غفلت از معلولان _1393
newspaper.fdn.ir/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=6845

@@

لینک این مطلب در سایت به رنگ سبز

گفته های دکتر یحیی سخنگویی در مورد آمار افراد دارای معلولیت در ایران