بایگانی‌ ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

مطالعه ی ارشد( بهمن ماه)

مطالعه ی ارشد( بهمن ماه)

در این. چند ماه باقی مانده تا کنکور ارشد در هر یک ماه یک پست با عنوان مطالعه ی ارشد اسفند-فروردین_اردیبهشت ایجاد و افعال صورت گرفته به طور خلاصه در قسمت نظرات ذخیره خواهد...

پلاسکو ،یک هشدار برای زلزله ی احتمالی تهران بود  این یک حادثه ی کوچک بود ،اگر زلزله بیاید فاجعه ی انسانی رخ خواهد داد

پلاسکو ،یک هشدار برای زلزله ی احتمالی تهران بود این یک حادثه ی کوچک بود ،اگر زلزله بیاید فاجعه ی انسانی رخ خواهد داد

لاسکو،نامی که در این چند روزه زیاد شنیده می‌شود فکر میکنید یک زلزله در شهری مثل تهران چه عواقبی خواهد داشت یک فاجعه ی انسانی،برابر با مرگ میلیون ها نفر و خساراتی که عواقب...

حرکت جالبی بود

حرکت جالبی بود

برای امتحان آماده نبودم فرجه ها را بدون مطالعه سپری کرده بودم امتحان با بیش از یک ساعت تاخیر شروع شد و چون برگه ی امتحانی ذمن a3چاپ می شود به مراقبت گفتم وخود...

چه فرقی می کند نام خدا چیست

چه فرقی می کند نام خدا چیست

چه فرقی می کند نام خدا چیست مهم همبستگی،خوبی،و نیکیست همه انسان، نباشد بین ما فرق چه باشم من سیاه،قرمز، و بی رنگ چه فرقی می کند دین شما چیست مسیحی،یا که بودایی،یهودیست مهم...

از کجایم

از کجایم

از کجایم ، به کجا خواهم رفت از درک،,بر درکم این شد حرف!؟ هر کجا را که نگه می سازم رنگ رخسار خودم می بازم أین همه نظم چرا گشته هویدا اینجا برچه آنسان...