بایگانی‌ ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

برخی فعالیت هام

برخی فعالیت هام

به رنگ سبز berangesabz.ir/ وبلاگ شخصیمali-parsapour.blogspot.com توییتر twitter.com/aliparsapour وبلاگ خاطرات صوتیم aliparsapour.tumblr.com/ وبلاگ هدف گذاری ام aparsapour.wordpress.com وب یوزرز که فعالیت چندانی نخواهم داشت webusers.ir webusers.mihanblog.com وبلاگم در راسخون و تبلاگ(فعالیت هایم در اسک...

به یاد ستایش قریشی

به یاد ستایش قریشی

یک سال از رفتن گذشت،اما،یاد تو باقی خواهد ماند تقدیم به قربانیان جهالت ستایش برچه در وان اسید است چرا از صورتش خون می چکیدست چرا در شش جهانش تیره گردید چرا دنیا دگر...

اعلامیه جهانی حقوق بشر(صوتی)

اعلامیه جهانی حقوق بشر(صوتی)

مقدمه از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانوادهٔ بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق...

فیلم هایی که نباید می دیدم و وقت تلف کردن بودند

فیلم هایی که نباید می دیدم و وقت تلف کردن بودند

قدر چشم هایتان را بدانید شاید که روزی حسرت داشتن چشمی سالم را بخورید در گذشته من قدر چشمانم را ندانستم و حالا در حال ضعیف تر شدن است شما اشتباه مرا تکرار نکنید...

مست و هشیار

مست و هشیار

محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان میروی گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست گفت:...

با کلاس کنکور ،و کتاب های جامع موسسات مخالفم

با کلاس کنکور ،و کتاب های جامع موسسات مخالفم

بنظرم حرام کردن پول است کتابی که با مطالعه ی بیشتر یک نفر نسبت به دیگران به چاپ می رسد و صد ها هزار نفر آن را خریده و می خوانند چه فایده ای...