بایگانی‌ ماهانه: خرداد ۱۳۹۶

باید الگو باشم

باید الگو باشم

تاثیر من تا زمانی مثبت و مشهود است،که با تمام مشکلاتم کنار آمده و به سمت اهدافم حرکت نمایم من با بودنم می شوم الگویی ،و می توانم با حرکت نرم حداقل یک نفر...

به داعش چنین گفت پروردگار

به داعش چنین گفت پروردگار

به داعش چنین گفت پروردگار که بهتر شود بی شما روزگار یک عقل منطقی درک می کند که اگر انسان ها در آرامش در کنار هم زندگی نمایند به نفع او خواهد بود چون...

گاهی،فکر و خیال می کنم

گاهی،فکر و خیال می کنم

گاهی،فکر و خیال می کنم اگر ۲۰۰یا ۵۰۰میلیون تومان داشتم چه ها که نمی کردم از خرید خانه تا سود بانکی،از خرید های فراوان از فروشگاه های زنجیره ای اما واقعیت این است که...

زلزله ی تهران حتمیست،باید جدی اش گرفت

زلزله ی تهران حتمیست،باید جدی اش گرفت

اسم زلزله هم ترسناک است،در مقاله ای که در ویکی پدیا نوشته شده نام چدد گسل را برای تهران ذکر کرده اند در مستند شوک،که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد بر اتفاق افتادن...