بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

سکوت دیگر بس است جبران،جبران

سکوت دیگر بس است جبران،جبران

به پا خیزید معلولان ایران سکوت دیگر بس است جبران،جبران زمان آن رسیده، ما زنیم حرف و فعل می توانیم را کنیم صرف اگر با اتحاد حرکت نمودیم همیشه ،شاد،خرم، در سرودیم اگر نه،چند...

صحبتی با خودم در مورد تلاش برای دستیابی به اهداف(صوتی)

صحبتی با خودم در مورد تلاش برای دستیابی به اهداف(صوتی)

گزارش صوتی من از جمعه بازار شهرستان شاهرود در ۳ اسفند ۱۳۹۷

گزارش صوتی من از جمعه بازار شهرستان شاهرود در ۳ اسفند ۱۳۹۷

این همه معلول در  این مملکت

این همه معلول در این مملکت

این همه معلول در این مملکت ز بی توجهی خورند هی کتک درون خانه ها،شدند در قفس بغض درون سینه،تنگ است نفس راه رهایی از این وضع چیست منجی موعود در این جمع کیست...

گفته های متناقض در مورد آمارهای مرتبط با افراد دارای اوتیسم

گفته های متناقض در مورد آمارهای مرتبط با افراد دارای اوتیسم

برایم جالب است اینقدر گفته متناقض در مورد آمار افراد دارای اوتیسم اولاً با توجه به آمار تولد سالانه افراد ‏دارای اوتیسم، منظور از آمار ۸۰۰ هزار نفری دکتر نحوی نژاد چیست و چرا...

امید است (تقدیم به خواهرم)

امید است (تقدیم به خواهرم)

امید است باشی موفق شما و درمان کنی دردی از اجتماع امید است خواهر درون مسیر به غم،غصه ،هرگز نگردی اسیر امید است با کوششو پشتکار. ز پستی بلندی کنی تو گذار امید است...

گفته های معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در تاریخ های ۲۸ تیرماه و ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ و۲۶ شهریور و ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

گفته های معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در تاریخ های ۲۸ تیرماه و ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ و۲۶ شهریور و ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

گفته های متناقض یک مقام ارشد بهزیستی در چهار مصاحبه مختلف این مطلب هم کمک کننده است گفته های متناقض مسئولان مرتبط با بهزیستی در مورد آمار berangesabz.ir/ds/. @@#@# در میزگرد ایرنا بررسی شد؛...

وقتی گفته های یک مقام ارشد سازمان بهزیستی باعث اشتباه خبرنگاران می شود

وقتی گفته های یک مقام ارشد سازمان بهزیستی باعث اشتباه خبرنگاران می شود

شاید شما هم، مطالبی از این دست را خوانده باشید @@ مستمری معلولان، کمتر از قیمت ۳ کیلو گوشت – ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ‫ در حالیکه معلولیت براساس نوع و شدت آن تقسیم‌بندی می‌شود،...