بایگانی‌ ماهانه: مهر ۱۳۹۸

میزان مطالعه از ۲۳ شهریور تا ظهر ۸ مهر

میزان مطالعه از ۲۳ شهریور تا ظهر ۸ مهر

۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 8.16 33 9.37 60 ***** 10.05 خبر گوش دادم —*- 10.55 61 1106 استپ توقف زده ام ارباب رجوع آمده گوش داده ام —- می نشینم آدم.مواد مهم راهم کنار هم...

آدم،مجموعه مواد برگزیده سری چهارم

آدم،مجموعه مواد برگزیده سری چهارم

منبع متن مواد برگزیده ، نرم افزار آوای قانون موسسه چتر دانش applaw.ir/ @@ با توجه به اینکه هنگام اشتراک گذاری متن قانون عبارت‌هایی چون موسسه چتر دانش و یا برگرفته از نرم افزار...

آدم،مجموعه مواد برگزیده سری سوم

آدم،مجموعه مواد برگزیده سری سوم

منبع متن مواد برگزیده ، نرم افزار آوای قانون موسسه چتر دانش applaw.ir/ @@ با توجه به اینکه هنگام اشتراک گذاری متن قانون عبارت‌هایی چون موسسه چتر دانش و یا برگرفته از نرم افزار...

آدم،مجموعه مواد برگزیده سری دوم

آدم،مجموعه مواد برگزیده سری دوم

منبع متن مواد برگزیده ، نرم افزار آوای قانون موسسه چتر دانش applaw.ir/ @@ با توجه به اینکه هنگام اشتراک گذاری متن قانون عبارت‌هایی چون موسسه چتر دانش و یا برگرفته از نرم افزار...

آدم ،مجموعه مواد برگزیده

آدم ،مجموعه مواد برگزیده

منبع متن مواد برگزیده ، نرم افزار آوای قانون موسسه چتر دانش applaw.ir/ @@ با توجه به اینکه هنگام اشتراک گذاری متن قانون عبارت‌هایی چون موسسه چتر دانش و یا برگرفته از نرم افزار...

درس(آنچه گذشت)

درس(آنچه گذشت)

محتوای پیام : از ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ اگر آزمون کارآموزی قبول شوم و کار نبود زبانم برای پدر و مادر نیز خواهد بود 1111 110 1252 148 آدم منفی5کلی ****** 1523 149 1643 180...

چرا روابط عمومی سازمان بهزیستی اینقدر ضعیف عمل می کند

چرا روابط عمومی سازمان بهزیستی اینقدر ضعیف عمل می کند

هر از چند گاهی که یکی از مسئولان سازمان بهزیستی در جایی حضور پیدا می‌کند یک خبر هم در یکی از رسانه‌ها در آن مورد منتشر می‌شود اما گاهی شاهدیم که اخباری با محتوای...