تاریخ تغییر متن 27 آذر 1401
با توجه به قبولی در آزمون اختبار و حضور در مراسم تحلیف در حال حاضر وکیل پایه یک دادگستری می باشم لذا تلاش خواهم کرد دانسته های حقوقی ام را افزایش داده و موارد کاربردی ای را در سایت عدل پیما منتشر نمایم
پاسخ درست به ارباب رجوع و رعایت اخلاق حرفه ای را باید همیشه سرلوحه ی کارم قرار دهم