درباره ی من

مدارج علمی ابتدایی اول تا سوم۱۷شهریور دامغان جهارم قایم شاهروذ پنجم ابتدایی و دوم و سوم راهنمایی امیرالمومنین تهران اول راهنمایی فلاحی اول تا سوم دبیرستان توحید پیش بوعلی سینا دانشگاه کارشناسی ارومیه،فقه و … ادامه خواندن درباره ی من