در سال در تصادفات چند تفر معلول می شوند؟(آمار هایی مثل ۶۰هزار،۸۰هزار و۱۰۰ تا ۱۲۰هزار در این موضوع داریم)

###### : ۲۰ هزار جوان هلال احمر در ۱۰۰۰ پایگاه نوروزی مستقر می شوند ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ به گفته رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، این سازمان با بیش از ۲۰ هزار جوان داوطلب … ادامه خواندن در سال در تصادفات چند تفر معلول می شوند؟(آمار هایی مثل ۶۰هزار،۸۰هزار و۱۰۰ تا ۱۲۰هزار در این موضوع داریم)