کانال های مفید تلگرامی

پایگاه خبری اختبار

t.me/s/ekhtebar

وکلاپرس

t.me/s/vokalapress

کانون وکلای مرکز
t.me/s/kanoonevokalamarkaz

آموزش درس حقوق مدنی
t.me/s/law0024

مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

t.me/s/Markazvokala

جمعیت امام علی
کانال رسمی جمعیت

t.me/s/imamalisociety

رسانه خبری و رفاهی قضات ایران

t.me/s/refahighozat

کانال وزارت بهداشت
t.me/s/webda

روزنامه سپید

t.me/s/sepidonline

کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت
t.me/s/dscampaign

فاضل

t.me/fazelshiraz

پزشکان و قانون

t.me/s/pezeshkanghanon

berangesabz
t.me/s/berangesabz

کانال رسمی اسکودا

t.me/s/skoodaa

کانال کبد چرب

t.me/s/FattyLiverIr