به رنگ سبز بلاگ

در خانه می مانیم

در خانه می مانیم

درون خانه می مانیم شاید از این ویروس نحس گردیم راحت کتاب خوانیم آهنگ می دهیم گوش کنار خانواده چای کنیم نوش به دولت هم بگوییم کن تو چاره که جیبهامون سوراخه گشته پاره...

گلاب ناب

گلاب ناب

گلاب ناب کاشان است مادر دوای درد، مرهم یار، یاور بدون چشم داشتی پر محبت برای درد و دل پایه ی صحبت همیشه فکر ماست،هر روز ،هرشب اگر ما تب کنیم او هم کند...

شعری برای شکست کرونا

شعری برای شکست کرونا

کرونا اومده داخل ایران چه باید بکنیم تا نشیم حیران باید بشوریم دستها با صابون کمتر برویم توی خیابون اگر که لازمه بریم اداره ماسک زدن فقط چاره ی کاره دست و روبوسی ممنوعه...

کتاب صوتی محاکمات نورنبرگ را گوش دادم

کتاب صوتی محاکمات نورنبرگ را گوش دادم

این دادگاه و موارد مشابه آن اثبات می کند ظلم در جهان بی پاسخ نمی ماند @@ لینک معرفی کتاب محاکمات نورنبرگ fidibo.com/book/84503-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF @@@@@@@@@ با توجه به اینکه همه مطالب ویکی پدیا ممکن است...