منابع صوتی وکالت

@آوای قانون
صوت تمام قوانین کاربردی
applaw.ir/detail.aspx?book_id=136

@@
در این سایت کتب صوتی حقوقی برای افراد کم بینا به صورت صوتی قرار داده شده است
gooshkon.ir/
در لینک زیر آرشیو کاملی از ‫تدریس اساتید حقوقی به صورت صوتی وجود دارد
rasane.dadparvar.ir/index.html
@@
کتابخانه ای ویژه نابینایان و کم بینایان با ده ها کتاب حقوقی گویا
blind.ut.ac.ir/