افراد دارای معلولیت بینایی برای دسترسی به منابع گاه با محدودیت هایی رو به رو هستند
در اینجا بنا بر تجربه ام لیست منابعی که برای کتاب و صوت های حقوقی می شناسم را خدمتتان عرض می نمایم
سعی کرده ام فقط منابعی را بیاورم که می دانم محتوایشان به روز است

در لینک زیر شماره ی فردی قرار دارد که با تماس با وی می توانید به صوت کتاب هایی مثل شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی آقای غفوری چاپ 1399 و یا برخی کتاب های دکتر توکلی با پرداخت هزینه مناسب دسترسی پیدا کنید
@ برای من کتب را به صورت پستی و در داخل dvd ارسال کرد و از ضبط راضی هستم

http://gooshkon.ir/1398/10/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b6%d8%a8%d8%b7-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%86/

@@

تدریس رایگان کیفری – احمد غفوری
https://t.me/keyfarighafoori

تدریس رایگان جزا – احمد غفوری
https://t.me/jazaghafoori

@@

تبصره

http://tabsareh.ir/

دانلود تبصره
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farhadma.tabsareh