10 اکانت توییتری که دنبال کردن آن ها مفید خواهد بود

دیجیاتو https://twitter.com/Digiato زومیت https://twitter.com/TheZoomit شرق https://twitter.com/SharghDaily علی مجتهدزاده https://twitter.com/alimojtahedzad3 عباس عبدی https://twitter.com/abb_abdi محمد فاضلی https://twitter.com/Mfazeli114 آذر منصوری https://twitter.com/MansooriAzar احسان بداغی ... ادامه مطلب